.comment-link {margin-left:.6em;}

DORST.

28 december 2005

Barman in TerZake

Siegfried Bracke, die volgens Wikipedia de oom van Freya VDB zou zijn, wrikkelde zich vandaag in zijn kakstoel op TerZake om een diepgaande discussie met Tom Barman aan te gaan. Over de dingen des levens, kunst, politiek en actualiteit, denkt de goedgelovige meerwaardezoeker dan.

Wrong. Think again. De arme eregast werd gedwongen tot ego-tripperij en een levenslang lidmaatschap bij de SP.a. Of Barman toch niet een klein beetje vereerd was met zijn 65ste plaats bij de Grootste Belg? Waarop Barman zo beleefd mogelijk antwoordde dat het hele Grootste Belg gedoe zijns inziens getuigt van kleinzieligheid. Bracke zocht en vond soelaas op zijn papiertje - de Bijbel. Een volgende zinloze vraag werd doorheen duizenden Vlaamse woonkamers ge-ejaculeerd. Oef. Klaar. Barmans repliek was van ondergeschikt belang.

Ondertussen kwam ergens in Vlaanderen een man vroegtijdig klaar, zijn vrouw hunkerend naar een begripvolle omhelzing. Hij stak een sigaret op en keek niet langer naar haar om. Maar toen - dEUS ex machina! Alsof God zelf teneergedaald was en hem op het laatste sprankeltje hoop in de ogen van zijn bedpartner gewezen had, keerde de man zich naar haar: toch wel de indruk dat je niet veel moet van dat Grootste Belg-gedoe. Duh. Barmans moed zakte hem in de schoenen, toen Bracke hem die half afgepafte saf toewierp. De rest van het gesprek verdronk tijdens het blussen van de smeulende beddenlakens.

, , , , , , ,