.comment-link {margin-left:.6em;}

DORST.

29 december 2005

CD&V gaat voor Engagement

Met haar eindejaarscampagne "Engagement" pleit CD&V voor een heropwaardering van de gelijknamige deugd. De obligate affiche en commercial zijn op een aparte website te zien. CD&V wil naar eigen zeggen het sociaal engagement promoten. Een mooi initiatief dat afgaande op de gebruikte media en visuele inkleding duidelijk gericht is op een jong doelpubliek.

De vraag is of die boodschap wel duidelijk is.

Gelijkaardige initiatieven van de VRT (met Allemaal Sam) en de Gezinsbond (SocialeSamenhang en Actijwijzer) om de verzuring te fnuiken hebben getuige de uitspraken van sommigen zelfs tot meer verzuring geleid. Hoe het ook zij, veel aanhang kennen ze in elk geval niet.

Dus: stouter, gedurfder campagnes maken. Kafka, het meldpunt voor administratieve lasten maakte al eerder ophef met een afgehakte arm die zich ternauwernood genoopt ziet rukdiensten aan te bieden - no fistfucking please (sic). CD&V neigt dezelfde toer op te gaan met een memorabel toiletmoment. Boodschap: als je je niet engageert, word je straal genegeerd. De tagline luidt: engageer je, en je wordt vanzelf gezien. Kijk maar naar Allemaal Sam: engageer je, en je wordt vanzelf ge...euh...??

, , , ,