.comment-link {margin-left:.6em;}

DORST.

31 januari 2006

Tik tak tik

Heerlijk, deze pong-klok van het Nederlandse Buro Vormkrijgers. This is where minimalist design meets classic gaming.
Trouwens, zoals het klokje thuis tikt (?), tikt het ook elders.

, , , ,