.comment-link {margin-left:.6em;}

DORST.

01 februari 2006

"For who you are"

Waar zijn psychologen in godsnaam mee bezig als ze het kluwen van gedragspatronen, ervaringen uit de jeugd en innerlijke tweespalt pogen te herleiden tot 3 -of in het beste geval 5- bolletjes en een paar bladzijden met vaak weerkerende vraagjes?
Vul in: "Oh ja, dat ben ik helemaal!" / "Kan ik me wel in vinden." / "Bwa." / "Hmmm, toch maar niet." / "Ben je nou helemaal besodemieterd?" en we weten wie je bent. Je weet wie we publiekelijk zijn, of nog beter: wie we denken te zijn.
Na 25 jaren op deze aardkloot weet ik nog altijd niet wie ik ben. Ik zweer het, ik trouw met degene die het mij weet te zeggen en die het mij laat zijn (borsten zijn weliswaar een must).

, , ,