.comment-link {margin-left:.6em;}

DORST.

14 juni 2006

Het Laatste Nieuws

De polemiek stopt niet: (pdw) versus Het Laatste Nieuws over hun dubieuze photoshop-praktijken.