.comment-link {margin-left:.6em;}

DORST.

02 september 2006

Kunst

Eigenlijk is dit kunst. Tijdloze, existentialistische kunst.
Over de mens en zijn wereld. Of misschien nog beter: over de mens versus zijn wereld.
Dit ene filmpje vertelt zoveel over de mens als sociaal wezen, als technologisch wezen, als zijnde tout court.

...die Geworfenheit dieses Seienden in sein Da...