.comment-link {margin-left:.6em;}

DORST.

28 augustus 2006

Vlaenderen

Ach Vlaenderen,
wie zijt gij eigenlijk
wanneer ge met uw
oranje parasols
en lege kerken
oog in oog Staat
met een turk of neger
en die halve seconde lang bang
die twijfel voelt van
wie ben ik eigenlijk
en dan boeken leest
met gouden titels
over borstklopppende helden
of ze net verbrandt
om zelf zwartgeblakerd
turk of neger te worden
terwijl uw volk zich
-in the mean time-
door het leven sms't?