.comment-link {margin-left:.6em;}

DORST.

08 februari 2006

Word up [/ down]

Wanneer een willekeurig iemand op bijvoorbeeld het journaal zegt: "De man heeft schitterend werk geleverd op het gebied van de internationale verzoening," dan weten we allemaal wat het betekent. Good job, Mr. X, denken we dan. De boodschap is duidelijk en wordt ook zo opgevat. Maar dat dat werk van Mr. X werkelijk schittert, dat komt niet in onze geesten op. In onze geesten staat schitterend werk mijlenver af van het letterlijke stralend fonkelen als een druppel dauw in de ochtendlijke zonneschijn, of de reflecterende scherfjes spiegel op een discobol. Om dan nog maar van internationale ver-zoen-ing te zwijgen...wat misschien wel een wijze beslissing is, gezien de assen nog nagloeien tussen het Arabische bloed.

, , , ,