.comment-link {margin-left:.6em;}

DORST.

22 april 2006

Brief

De vader van de vriend die bij Joe in het Centraal Station zat, heeft een brief geschreven aan de twee jongens. Iedereen heeft 'em waarschijnlijk al gelezen, maar ik zou hier toch een aantal rake paragrafen willen quoten.

Over het vaderlijke gevoel van verantwoordelijkheid:
Ik ervaar een gevoel van schaamte omdat ik je heb laten verder gaan in een maatschappij waarvan ik deel uitmaak en die jullie steeds meer het elementaire recht ontzegt om jullie vrij te bewegen.

Een waarheid als een koe:
Tot op vandaag situeerde het debat rond de delinquentie zich tussen twee extremen: enerzijds de cafépraat die oproept tot rassenhaat en anderzijds de ideeën uit fluwelen salons die soms ver weg van de gevoelige plaatsen liggen, en die de regels van de jeugdbescherming of de bepalingen van de wet over de persoonlijke levenssfeer (regels voor toezicht en voor onderzoek, cf. DNA-afdrukken, ) verheffen tot onbespreekbare totems.

Ook dit decennium heeft duidelijk nood aan een tweede Witte Mars.


, ,

1 Comments:

  • Delinquentie is jammer genoeg iets van alle tijden en daar zal zo'n betoging heus niks aan veranderen. Men kan alleen trachten het misdaadcijfer zo laag mogelijk te krijgen, misdaad volledig uitroeien lijkt mij een utopie.

    door Blogger yab, om 8:24 p.m.  

Een reactie posten

<< Home