.comment-link {margin-left:.6em;}

DORST.

07 april 2006

Joint Christus

Naast cryptische omschrijvingen als "gaan vissen" of "naar het Noorden trekken" krijgt es lekker paffen er een nieuw synoniem bij: een Jezuske draaien.

Inderdaad, Jezus Christus pafte!

Hightimes heeft er een ware studie aan gewijd en ook de Guardian en De Standaard hadden het er al eerder over. En een beetje detectivewerk levert ons algauw de conclusie dat ook God best wel eentje durft te consumeren, op aandringen dan van da JC himself.

Nu weten we ook onmiddellijk waarom Jezus aan de rechterhand van de Vader zat.

, , , , , ,