.comment-link {margin-left:.6em;}

DORST.

07 augustus 2006

Hoop

Ik leef van de hoop 'ooit' en 'ergens', zolang het hier en nu maar niet is. Gelukkig schitterschijnt wat komen zal in deze richting, anders was het hier maar donker geweest.