.comment-link {margin-left:.6em;}

DORST.

26 februari 2006

Februarizondagvooravond

Een langgerekte wolk
uitgeschakeerd / uitgerangeerd
in het ijle avondlicht

en eruit
de witte pijlen pulsen

- rijm en woord
mijn stalen vehikel