.comment-link {margin-left:.6em;}

DORST.

01 mei 2006

Drip drap drip drap

Het regent.
Verveling van de rusteloze in rust.
Richtingloosheid in het nu, voor het ooit ook.
En het regent.