.comment-link {margin-left:.6em;}

DORST.

30 december 2005

Studio.Fuckhedz

De laatste werkdag van het jaar en Fuckhedz tukt ons in met zoetgevooisde klanken en hartverwarmende vocals op Studio.Fuckhedz. Revelatie van het jaar José González zit er ook tussen met zijn cover van The Knife's Heartbeats. Je zou voor minder een Sony Bravia LCD TV aanschaffen. Voor minder centen, that is.

,

29 december 2005

CD&V gaat voor Engagement

Met haar eindejaarscampagne "Engagement" pleit CD&V voor een heropwaardering van de gelijknamige deugd. De obligate affiche en commercial zijn op een aparte website te zien. CD&V wil naar eigen zeggen het sociaal engagement promoten. Een mooi initiatief dat afgaande op de gebruikte media en visuele inkleding duidelijk gericht is op een jong doelpubliek.

De vraag is of die boodschap wel duidelijk is.

Gelijkaardige initiatieven van de VRT (met Allemaal Sam) en de Gezinsbond (SocialeSamenhang en Actijwijzer) om de verzuring te fnuiken hebben getuige de uitspraken van sommigen zelfs tot meer verzuring geleid. Hoe het ook zij, veel aanhang kennen ze in elk geval niet.

Dus: stouter, gedurfder campagnes maken. Kafka, het meldpunt voor administratieve lasten maakte al eerder ophef met een afgehakte arm die zich ternauwernood genoopt ziet rukdiensten aan te bieden - no fistfucking please (sic). CD&V neigt dezelfde toer op te gaan met een memorabel toiletmoment. Boodschap: als je je niet engageert, word je straal genegeerd. De tagline luidt: engageer je, en je wordt vanzelf gezien. Kijk maar naar Allemaal Sam: engageer je, en je wordt vanzelf ge...euh...??

, , , ,

28 december 2005

Barman in TerZake

Siegfried Bracke, die volgens Wikipedia de oom van Freya VDB zou zijn, wrikkelde zich vandaag in zijn kakstoel op TerZake om een diepgaande discussie met Tom Barman aan te gaan. Over de dingen des levens, kunst, politiek en actualiteit, denkt de goedgelovige meerwaardezoeker dan.

Wrong. Think again. De arme eregast werd gedwongen tot ego-tripperij en een levenslang lidmaatschap bij de SP.a. Of Barman toch niet een klein beetje vereerd was met zijn 65ste plaats bij de Grootste Belg? Waarop Barman zo beleefd mogelijk antwoordde dat het hele Grootste Belg gedoe zijns inziens getuigt van kleinzieligheid. Bracke zocht en vond soelaas op zijn papiertje - de Bijbel. Een volgende zinloze vraag werd doorheen duizenden Vlaamse woonkamers ge-ejaculeerd. Oef. Klaar. Barmans repliek was van ondergeschikt belang.

Ondertussen kwam ergens in Vlaanderen een man vroegtijdig klaar, zijn vrouw hunkerend naar een begripvolle omhelzing. Hij stak een sigaret op en keek niet langer naar haar om. Maar toen - dEUS ex machina! Alsof God zelf teneergedaald was en hem op het laatste sprankeltje hoop in de ogen van zijn bedpartner gewezen had, keerde de man zich naar haar: toch wel de indruk dat je niet veel moet van dat Grootste Belg-gedoe. Duh. Barmans moed zakte hem in de schoenen, toen Bracke hem die half afgepafte saf toewierp. De rest van het gesprek verdronk tijdens het blussen van de smeulende beddenlakens.

, , , , , , ,

Het prille begin

Alwaar champagnekurken het feestgejoel inluiden en schone schijn nog hoog wordt opgehouden alvorens te verzinken en verdrinken in bubbels en naast de bril, daar staan wij nu. De eminenten laven zich in het geflits flash fallus, uitzendkrachten in zweet zwets zwalp - een snapshot van de klassenstrijd, reeds vergeeld op het moment van ontwikkeling. En ook hier tekst die ons begroet : "Plechtige Opening" in potsierlijke italic letters. Ach, die Dubbele Hoofdletter, al even pompeus als het adellijke 'de' die die 130 kilo met veredelde bavet aan de buffettafel in zijn naam draagt. Om nog maar te zwijgen van de wannabe's die met Tony Montana tussen de benen als mieren wachten op schouderklopjes en decolletes.

Elk begin is een stuiptrekking van wat voorheen was. The past is now!